Dlaczego gaz?

Zasilanie silników spalinowych gazem daje przede wszystkim korzyści ekonomiczne – gaz jest znacznie tańszy od benzyny (jego cena waha się w okolicach połowy ceny benzyny), a więc koszt jazdy na gazie wynosi jedynie 50 do 60% kosztu jazdy na benzynie.

Drugim ważnym elementem jest fakt, że paliwo gazowe jest ekologiczne. Silniki zasilane LPG są o wiele czystsze dla środowiska, ponieważ nie emitują siarki, benzenu, ołowiu i wielu węglowodorów aromatycznych charakterystycznych dla benzyn bezołowiowych, a emitowane spaliny zawierają:

    • od 10 do 15% mniej dwutlenku węgla,
    • o 60% mniej tlenku węgla,
    • od 55 do 60% mniej węglowodorów i tlenku azotu.

Powoduje to nie tylko znacznie zmniejszenie zanieczyszczania środowiska, ale również mniej zanieczyszczany jest olej w silniku, a co za tym idzie nie ulega on „rozrzedzaniu”. W książce K. Niewiarowskiego „Tłokowe silniki spalinowe” autor pisze:

„Zaletą silników gazowych jest brak zjawiska rozrzedzania oleju i wskutek tego zmniejsza się zużycie części układu korbowego. Charakterystycznym zjawiskiem dla tych silników, w przeciwieństwie do pracujących na paliwie płynnym, jest stopniowy wzrost lepkości oleju. Zmniejsza się również osadzanie nagaru na tłokach, zaworach i ściankach głowicy, a gazy spalinowe, wskutek pełniejszego spalania, powodują mniejsze niszczenie stykających się z nimi części. Wymienione wyżej zjawiska, przedłużają żywotność silnika, okresy między remontowe i tym samym ekonomiczność eksploatacji.”

W naszym serwisie montujemy instalacje gazowe renomowanej, polskiej firmy KME.

ulotka_B2C_internet_strona_01_plus_MotorGas